Trang chủ

0

Xuất tinh ra máu

Là hiện tượng xuất hiện máu trong tinh dịch, tinh dịch bình thường có màu trắng sữa hoặc vàng…

Tâm sự